Våre ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger hos Optoteam og hos oppdragsgivere. Send din CV til oss slik at vi kan kontakte deg når vi har stillinger som passer for deg.

Vil du jobbe i Optoteam?

En periode som ambulerende kan sette fart på karrieren. Det er liten tvil om at man legger mange alen til sin kompetanse ved å være i mange forskjellige miljøer.

Utvikling av en kompetanse som gjør at man takler og leverer resultater i de fleste situasjoner, og det er nettopp det, kompetanse og resultater som er freelancerens livline.

Last ned vårt rekrutteringsdokument for detaljer:

Dette kan vi tilby

Utviklende jobb – Fleksibilitet og frihet – Gode betingelser

Optoteam har en ambisjon som går ut på å være den beste arbeidsplassen for optikere med rett innstilling.

Vi ønsker at våre optikere og kunder skal være våre ambassadører i markedet og behandler de deretter.

Fellesskap og miljø Som ambulerende optiker arbeider du alene. Hos oss er du en del av et fellesskap, men som ambulerende optiker kan du velge å arbeide alene. Vi har samlinger lokalt og internasjonalt, med faglig og sosial innhold. I tillegg samles vi årlig med våre kollegaer i Sverige hvor samarbeidskultur alltid er et av flere temaer.

Fleksibilitet og frihet Frihet til å velge selv og fleksibilitet i jobben er i dag høyt verdsatt. Du kan derfor arbeide så mye du ønsker og variere i perioder slik det måtte passe deg. Du kan også velge å jobbe hos kunder i ditt nærmiljø.

Utvikling og muligheter Vi tilbyr kompetanseøkende aktiviteter som kurs og seminarer i tillegg til å ha fokus på personlig utvikling. Du får også støtte til utdannelse du søker på egenhånd.

Lønn og betingelser Hos Optoteam har vi gode lønns- og arbeidsvilkår da det er nedfelt hos oss at du skal tjene mer som ambulerende optiker enn i en fast stilling. Du har også økonomiske goder som betalt reisetid og kjøregodtgjørelse.

Seniorpoolen

Optoteam Seniorpoolen

Arbeid - det beste virkemiddel for å holde alderen på avstand

Optoteam etablerer en seniorpool. Det er et team bestående av personer som har nådd pensjonsalder. De ønsker ikke lenger full jobb og fast ansettelse. Hos oss kan du fortsette å arbeide i en langt mindre forpliktende kontrakt. Ha friheten til å bestemme når og hvor mye du vil jobbe. Samtidig som du er en del av et fellesskap. Det er mange som trenger deg. Det er godt å få lov til å kjenne på at noen har bruk for den kompetansen og erfaringen du har opparbeidet gjennom mange år. Arbeid er dessuten det beste virkemiddel for å holde alderen på avstand.

Ta kontakt med oss for å bli en del av Seniorpoolen.

Thanh Tran

Thanh Tran

Daglig leder

Erik Olsson Sjöberg

Erik Olsson Sjöberg

Country manager Sverige

Benedikte Steffensen

Benedikte Steffensen

Administrasjonsansvarlig

Vanlige spørsmål og svar

Optoteam bestiller og betaler. Ordner dette i sin helhet. Utlegg du selv har hatt fotograferes og sendes til oss. Betales ut ved neste lønn.

Det er opptil deg, vi kan planlegge dette nøye.

Ja det kan du, og vi vil ta hensyn til det så langt vi kan. Du kontaktes da alltid på forhånd vedr. oppdrag utenfor nærområdet.

Du får betalt for all reisetid utover 1 time. Dvs reiser du 2 timer, får du betalt for 1 time.

I utgangspunktet ja, dette må vi forhandle med kundene våre.

Vi gir deg den opplæring du måtte trenge når du starter hos oss. Du får lære deg alle nye system uten at det medfører stress og usikkerhet.

Hovedfokuser å gjennomføre synsprøve på en profesjonelt måte. Men skulle du oppleve behov for å lære mer om ulike glasstyper sørger vi for relevant opplæring.

Vi er fleksible når det gjelder avlønningsformer. Har du ikke fastlønn kan du avtale en garantilønn når du starter.

Ja det er du. Vi har en pensjonsavtale for alle med over 20% ansettelse.

Det er opp til deg. Noen ønsker å tjene ekstra. Det avtales alltid på forhånd og skjer i samråd med deg.

Du får 2 dager med lønn i året hvis du deltar på kurs.

Ja, vi legger stor vekt på utvikling av våre medarbeidere, både faglig og personlig. Vi har en felles samling en gang i året med optikere både fra Sverige og Norge. Den blir stort sett avviklet utenlands. Warszawa i 2019 og Riga i 2020. Utover det har vi lokale samlinger ofte med bidrag fra leverandører. Det gjennomføres medarbeidersamtaler hvert år hvor utvikling er et av temaene.

Det kommer an på jobberfaringen din. Men du kan forvente å tjene fra 550.000 i året hvis du jobber 100%. Lønn er en forhandlingsfaktor hvor det blir tatt hensyn til erfaring, utdannelse og fleksibilitet i forhold til jobben. Utover det har du diett og kilometergodtgjørelse. Betalt reisetid kommer også i tillegg.

Det er det.

Vi dekker inntil kr. 250 av ditt mobilabonnement i måneden.

Du får betalt for 2 dager i året til relevant etterutdannelse.

Sosiale treff, som firmamiddag eller samling o.l. dekkes i sin helhet av Optoteam. Herunder også julebord.