Illustrasjon til artikkel om at Optoteam deler ut stipend

Optoteam sponser arbeidsglede – stipend til optikerstudenter

Optoteam ønsker å gi to studenter ved optikerprogramment ved Linnéuniversitetet i Kalmar hvert sitt stipend. Gjennom sitt sponsorat ønsker Optoteam å bidra til fokus på optikerutdannelsen og på arbeidsglede.

I tillegg til støtte fra Lånekassen finnes det en rekke stipender og legater du kan søke på som student. Noen er mer generelle, mens andre er mer spesifikke. Optoteam ønsker nå å komme med et nytt tilskudd i rekken av alternativer og tilbyr derfor et stipend rettet mot optikerstudenter.

I vår virksomhet er det våre optikere som er vårt utstillingsvindu mot markedet. Det er de som utfører jobben og som møter kundene hver dag.

I Optoteam er det syn og øyehelse som er vårt fokus. Da skulle det bare mangle om vi ikke skulle være med å bidra til å utdanne kommende stjerner i bransjen.

Hva får man som stipendmottaker?

Det at vi ønsker å bidra til å utdanne morgendagens optikere er årsaken til at vi nå velger å dele ut stipender til to optikerstudenter ved Linnéuniversitetet.

Der enkelte stipender bidrar utelukkende med penger, vil vårt stipend gi direkte mulighet for kompetanseøkning.

Stipendene tilsvarende en pengeverdi av ca. 10.000 kroner, men med en tilleggsverdi som kanskje kan vise seg å bli mer verdifull. Man kan aldri ha for mye kunnskaper om sitt yrke og fagområde.

De to optikerstudentene som blir plukket ut som vinnere får delta på Optoteams årlige samling med våre optikere. Samlingen er en kombinasjon av kick-off og kompetanseutvikling, og går over tre dager.

Samlingen våre to stipendmottakere vil delta på vil finne sted andre halvdel av mai i 2023, og vil bli lagt utenlands. Både flyreise og opphold vil bli dekket.

I tillegg til egne krefter, pleier vi å engasjere en ekstern foreleser eller to til disse samlingene. Slik kan vi ikke bare bruke egen kompetanse, men også hente inn nyttige kunnskaper utenfra.

Hvem kan motta stipend fra Optoteam?

Vi ønsker å belønne dem som sprer arbeidsglede

Optoteam ønsker samtidig å slå et slag for arbeidsglede. Arbeidsglede er uløselig knyttet til yrkesstolthet.

En glad optiker er en dyktig optiker. Hos oss ser vi på arbeidsgleden som en del av prestasjonen.

Vi føler oss trygge på at arbeidsglede kan kobles direkte til gode resultater.

Folk som opplever glede i utførelsen av sitt arbeid, presterer mer enn de som savner denne positive opplevelsen. Arbeidsglede er en opplevelse som kommer innenfra, og er en kraftkilde i hverdagen.

Arbeidsglede kan bidra til at folk er vitale og arbeidsføre fram til ordinær pensjonsalder, mens manglende arbeidsglede kan bidra til at man er utslitt lenge før den tid.

Kanskje er dette en av årsakene til at Arbeid holder alderen på avstand?

Hva skaper arbeidsglede?

Det er to forhold som er avgjørende for opplevelsen av slik glede og tilfredshet. Det ene er forholdet til selve arbeidet, og det andre er forholdet til egen sjef. Begge deler må være i orden om man skal få den gode opplevelsen som skaper varige, gode resultater.

En liten kommentar til dette. Det er tvilsomt om lederen kan skape arbeidsglede, men det er udiskutabelt om han/hun kan ødelegge den for sine medarbeidere.

Jobben er en viktig del av livet. Det gjør at arbeidsgleden også er viktig for den totale livskvaliteten. Så hvis arbeidsgleden mangler, er det noe vesentlig som ikke stemmer i livet.

Godt humør og glede er smittsomt. Nesten mer smittsomt enn omikronvarianten av covid-19. Så lykkelig er den som har en gledesspreder eller to rundt seg.

Derfor ønsker vi å finne fram til de to studentene på kullet som bidrar mest til den gode stemningen.

Disse skal stemmes fram av sine medstudenter.

Hva får vi så tilbake? Jo, vi får med oss to gledesspredere på tur. Da det finnes flere slike hos oss fra før må jo stemningen på turen bli høy og produktiv.

Vi blir kjent med hverandre

Som arbeidsgiver er det alltid interessant å bli kjent med potensielle kandidater. De to optikerstudentene som mottar stipend, og som vi tar med oss på tur vil selvsagt være interessante for oss som potensielle nye medarbeidere og kolleger.

Og kanskje vil de bli interessert i å jobbe hos Optoteam i fremtiden.

Skulle det virke interessant å jobbe for Optoteam kan du lese mer om dette i intervjuet med André Juvland, som jobber som ambulerende optiker.

Arne J. Halvorsen

Arne J. Halvorsen

Er utdannet innen økonomi og markedsføring og har mer enn 40 års erfaring som leder, management konsulent, foreleser og foredragsholder. Han har sittet i mange styrer og fungert som rådgiver og mentor.

I dag bruker han all sin tid i Optoteam hvor han også er medeier og arbeidende styreleder.

Hans store interessefelt er mennesker i arbeid. Spesielt opptatt er han av kunnskapsorganisasjoner. Han har stor respekt for individet, og ser på virksomheter som motoren i et moderne demokrati.

Vi kontakter deg

Er du en optiker som ønsker å jobbe med oss eller er du du en bedrift som trenger optiker?

Lønn optiker: Hva tjener en optiker?

Lurer du på om du får rett lønn som optiker? Last ned vår lønnsguide som gir deg statistikk om optikeres lønn.

Våre Tjenester

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email