Optoteam sørger for bærekraftig bemanning for alle i optikerbransjen

Våre tjenester

Innleie

Det er lett å være optiker med Optoteam på laget. Vi tilbyr innleie av høyt kvalifiserte optikere. Vi sørger for å løse både korte og lengre oppdrag.

Et samarbeid med Optoteam øker fleksibiliteten og reduserer stressituasjoner i hverdagen.

Rekruttering

Det kan være en krevende oppgave å ansette nye medarbeidere og feilansettelser kan være en kostbar affære.

For å finne frem til de rette personene er man avhengig av et nettverk i det aktuelle markedet. Det har vi i Optoteam. 

Lei et team

For å få full effekt av innleid optiker kan det i gitte tilfeller være behov for en assistent i tillegg.

Hos Optoteam kan du leie et samkjørt team bestående av godt kvalifiserte optikere og assistenter med lang erfaring og faglig tyngde.

Ta kontakt

Er du optiker som ønsker å jobbe med oss eller har du en bedrift som trenger optiker?

Våre tjenester: Rekruttering

Å ansette nye medarbeidere kan være en krevende oppgave. Feilansettelser kan bety store ekstrakostnader. Det er ingen enkel jobb å rekruttere optikere, og annonsert rekruttering alene fører sjelden frem.

En god løsning kan være å sette bort hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Sørg for at den du velger som samarbeidspartner har et stort nettverk i det aktuelle markedet.
Det har vi i Optoteam.

Etter flere år i rekrutteringsbransjen og med en ledergruppe med bred erfaring både som optikere, ledere og butikkeiere; fordelt i de største byene i landet, stiller vi med en stor faglig tyngde og ikke minst et stort kontaktnettverk.

Dette gjør ansettelsesprosessen mindre utfordrende og reduserer risikoen for feilansettelser. Som leder og butikksjef vil man uten tvil spare mye tid og ressurser som man kan bruke på den daglige driften.

Tips og råd om rekruttering

Slik ansetter du en optiker

Det er viktig å investere i en god rekrutteringsstrategi for å finne de beste kandidatene.

Våre tjenester: Innleie

Innleie av optiker står helt sentralt i vår virksomhet. Og godt kvalifiserte optikere er en garanti vi stiller. Sammen med rekruttering er dette kjernen i vår virksomhet.

Behov for arbeidskraft varierer veldig hos den enkelte butikk, men det er utetvilsomt at de aller fleste butikker opplever et behov for innleid bemanning i større eller mindre grad før eller siden.

Vi ønsker derfor å bidra til at optikerbransjen skal kunne senke skuldrene og vite at Optoteam vil kunne tilby en skreddersydd løsning for din butikk. 

Enten det oppstår akutt sykdom eller ved behov i en lengre periode. Med egen erfaring som butikkledere vet vi at blant annet sykdom, permisjoner og ferieavvikling ofte gir stress og høye skuldre.

Ved kampanjer, nyåpninger og salgsdager vil det også kunne være behov for ekstra bemanning. Både for å kunne yte bedre service for kundene, men ikke minst for å avlaste dine ansatte. Et samarbeid med Optoteam vil kunne gjøre hverdagen din mer fleksibel og redusere stressituasjoner.

Eie eller leie?
Samarbeid gir muligheter

Vi tror at mange har kjent på at de kunne trenge et halvt årsverk ekstra, eller et kvart for den saks skyld. Men ser at det er vanskelig å få ansatt noen på deltid. Et samarbeid med oss byr på muligheten til å dele et årsverk med andre.

I krysningspunktet mellom innleie og rekruttering ligger også muligheten til å ansette en vikar du har fast. Det betinger selvfølgelig at vedkommende
også er interessert og at de nødvendige overtagelsesprosedyrer er fulgt.

Her er noen situasjoner hvor du bør tenke innleie:

  • Stor arbeidsbelastning over tid kan være slitende på ansattes helse.
  • Når omsetningen øker blir det behov for økt bemanning.
  • Tilgjengelig kapasitet for innleie gir deg en enklere ferieavvikling.
  • Vi stiller med bemanning ved kortere eller lengre sykefravær.
  • Det er enklere å leie en erstatter enn å gå for en midlertidig ansettelse ved fødselspermisjon.
  • Kampanjer er ment å skape økt trafikk i butikken og tilsvarende økt omsetning. Vi kan stille med både optiker og optikerassistent.
  • Sesongsvingninger er regelmessige svingninger i omsetningen og toppene løser du med innleie av arbeidskraft.

Ta en prat med oss om alternative løsninger så planlegger vi sammen.

Tips og råd om innleie

Få tilsendt vår avtale om deltidsoptiker

Ikke klar for å ansette på fulltid? Å leie en optiker fra oss på deltid gir deg fleksibiliteten du trenger.

Våre tjenester: Lei et team

I vår bransje snakkes det mye om viktigheten av en godt kvalifisert optiker, men like viktig er den oppfølgingen kunden får etter at synsprøven er utført.
Da overlates kunden til en optikerassistent, som forventes å være spesialist i å finne optiske løsninger etter anbefaling fra optiker. Samtidig bør en assistent være faglig oppdatert på farge, fasong og brillemote.

Det er stor forskjell på opplæring og utdanning hos den enkelte assistent og hvor mye en assistent får av ansvar i butikken. Samtidig er erfaring naturligvis også av stor variasjon hos den enkelte. Disse forskjellene vil gi et umiddelbart utslag på omsetning og kundetilfredshet.

I Specsavers finnes det et utdanningsprogram som kalles Optical Dispencer. Denne utdannelsen gir en assistent grundig opplæring i alle optiske løsninger, glass og innfatninger og samtidig hvordan kommunisere og bli en utmerket selger. I noen butikker er det også assistenter som utfører undersøkelser i forkant av synsprøven.

For å få full effekt av innleid optiker kan det være behov for en assistent i tillegg, ved gitte anledninger. Som ved nyåpninger, kampanjer eller andre anledninger. Eller når det er behov for å redusere listen med de som venter på synsundersøkelse.

Hos Optoteam kan du leie et samkjørt team bestående av godt kvalifiserte optikere og assistenter med både lang erfaring og faglig tyngde.

Benedikte Steffensen er sertifisert Optical Dispenser og har mer en 10 års erfaring som optikerassistent. 

Vi kan garantere at et slikt team vil være lønnsomt for din bedrift, men det vil også lønne seg å være tidlig ute.

Tips og råd om Lei et team