Vil du jobbe i Optoteam?

I Optoteam får du anledning til å jobbe for flere optikere. Send din CV til oss slik at vi kan kontakte deg når vi har stillinger som passer for deg.

Dette kan vi tilby

Utviklende jobb – Fleksibilitet og frihet – Gode betingelser

Optoteam har en ambisjon om å være den beste arbeidsplassen for optikere med rett innstilling.

Vi ønsker at våre optikere og kunder skal være våre ambassadører i markedet og behandler de deretter.

Fellesskap og miljø Som ambulerende optiker arbeider du alene. Hos oss er du en del av et fellesskap, men fortsatt selvstendig. Vi har samlinger lokalt og internasjonalt, med faglig og sosialt innhold. I tillegg samles vi årlig med våre kollegaer i Sverige hvor samarbeidskultur alltid er et av flere temaer.

Fleksibilitet og frihet Frihet til å velge selv og fleksibilitet i jobben er i dag høyt verdsatt.

Du kan derfor arbeide så mye du ønsker og variere i perioder slik det måtte passe deg. Du kan også velge å jobbe hos kunder i ditt nærmiljø.

Utvikling og muligheter Vi tilbyr kompetanseøkende aktiviteter som kurs og seminarer i tillegg til å ha fokus på personlig utvikling. Du får også støtte til utdannelse du søker på egenhånd.

Lønn og betingelser Hos Optoteam har vi gode lønns- og arbeidsvilkår da det er nedfelt hos oss at du skal tjene mer som ambulerende optiker enn i en fast stilling. Du har også økonomiske goder som betalt reisetid og kjøregodtgjørelse.

Vil du utvikles som optiker?

I Optoteam betrakter vi våre optikere som kunnskapsarbeidere og behandler de der etter. Vi erkjenner at våre optikere er viktigere for oss enn vi er for dem. Men de trenger også organisasjonen for å kombinere sine kunnskaper med andres ferdigheter, kunnskaper og relasjoner. Vi legger forhold til rette for læring mellom kolleger.

Våre optikere er vårt utstillingsvindu mot omverdenen. Det er deres kunnskap og relasjoner som utgjør verdien av Optoteam og vår tilknytning til kundene.

Derfor har vi engasjert en av bransjens absolutt beste, Ingebret Mojord, til å være ansvarlig for Optoteams faglige utvikling. Hans kompetanse står til våre optikeres disposisjon.

Vil du være med å utvikle bransjen?

I Optoteam har vi satt oss høye mål. Ikke bare mål om vår egen vekst og utvikling, men hvordan vi kan være med å påvirke hele bransjen. Det vil vi gjøre ved å samle en betydelig andel kompetente og entusiastiske optikere hos oss.
I stedet for at kjedene kjemper om optikeres gunst skal vi sørge for at ressursene kan deles og brukes i fellesskap. Våre optikere gjennomfører flere synsundersøkelser pr dag enn gjennomsnittet i bransjen. Det innebærer en langt mer bærekraftig bruk av optikernes kompetanse. Det skyldes ikke at det drives rovdrift på våre optikere, men at ressursene er skjevt fordelt. Sånn sett bidrar Optoteam til å utgjøre en forskjell.

Vårt mål er å gjøre det enklere å være optiker, og å være med å bidra til at våre samarbeidspartnere når sine mål. Vi vil gjøre Optoteam til en merkevare og en naturlig del av bransjen.

Seniorpoolen

Optoteam Seniorpoolen

Arbeid - det beste virkemiddel for å holde alderen på avstand

Optoteam etablerer en seniorpool. Det er et team bestående av personer som har nådd pensjonsalder. De ønsker ikke lenger full jobb og fast ansettelse. Hos oss kan du fortsette å arbeide i en langt mindre forpliktende kontrakt. Ha friheten til å bestemme når og hvor mye du vil jobbe. Samtidig som du er en del av et fellesskap. Det er mange som trenger deg. Det er godt å få lov til å kjenne på at noen har bruk for den kompetansen og erfaringen du har opparbeidet gjennom mange år. Arbeid er dessuten det beste virkemiddel for å holde alderen på avstand.

Vil du jobbe i Optoteam?

En periode som ambulerende kan sette fart på karrieren. Det er liten tvil om at man legger mange alen til sin kompetanse ved å være i mange forskjellige miljøer.

Utvikling av en kompetanse som gjør at man takler og leverer resultater i de fleste situasjoner, og det er nettopp det, kompetanse og resultater som er freelancerens livline.

Last ned vårt rekrutteringsdokument for detaljer:

Hos Optoteam er det mange muligheter

  • En fast heltidsstilling – en trygg og utviklende jobb sammen med flotte kolleger.
  • En deltidsstilling hvor du selv bestemmer hvor mye og når du vil jobbe. Passer for de som har avsluttet sitt tidligere arbeide. Solgt den egne virksomheten, eller gått i pensjon, men har fortsatt lyst til å delta i arbeidslivet.
  • Deg som er på jakt etter en ny stilling og som ønsker å prøve ut alternative arbeidsgivere før du bestemmer deg. Les mer om jobbportal for optikere.

Hva ser vi etter hos våre faste optikere?

  • Deg som ønsker å ha en spennende arbeidsplass i utvikling
  • Som er nysgjerrig av natur og vil lære mer
  • Liker å jobbe selvstendig, men som også er en utpreget lagspiller
  • Deg som har forstått at uten gode relasjoner kommer du ingen vei, og du anser deg selv som en god relasjonsbygger
  • Har et stort engasjement for det du holder på med
  • Du stiller store krav til egne prestasjoner
  • Som vil være med å påvirke selskapets utvikling

Optoteam – bransjens jobbportal

Halvparten av de som bytter jobb opplever at løftene som ble gitt i intervjuprosessen ikke innfris, og ganske mange velger å si opp i prøvetiden. Optoteam ønsker å bidra til at flere rekrutteringer blir av det vellykkede slaget.

En stor del av våre oppdrag kommer i forbindelse med ubesatte stillinger. Det åpner for muligheten til å plassere noen i stillingen som får prøve ut hvordan de trives i jobben før de eventuelt melder sin interesse.

Vi har også rekrutteringsoppdrag for kunder og er kontinuerlig på jakt etter aktuelle kandidater.

Vi oppfordrer derfor optikere som kunne tenke seg å bytte jobb om å ta kontakt. Kanskje har vi stillingen som passer for deg. Hvis ikke får du en fast stilling i Optoteam som gjør at du kan prøve ut alternative arbeidsgivere før du bestemmer deg for din neste arbeidsgiver. Kanskje har du lyst til å bli i Optoteam. Det er selvfølgelig en mulighet.

Ansatte i Optoteam

Thanh tran

Thanh Tran

Daglig leder, optiker

Erik Olsson Sjöberg

Erik Olsson Sjöberg

Country manager Sverige

Benedikte Steffensen

Administrasjonsansvarlig

Andreas Ringkjøb

Regionsansvarlig Bergen, optiker, diagnostika

Tonje Birgitte Sæther

Regionsansvarlig Trondheim/Nord Norge, optiker

Lene Luraas

Regionsansvarlig Oslo, optiker, diagnostika

Vinh

Optiker, diagnostika

Tobias

Optiker, master i klinisk optometri (lørdagshjelp)

Dorthe

Optiker

Hau Duc

Optiker, diagnostika (lørdagshjelp)

Thu Hue

Optiker, diagnostika

Hanne

Optiker, diagnostika

Lisbeth

Optiker, diagnostika

Sara

Optiker, diagnostika

André Juvland

André

Optiker, diagnostika

Åse

Optiker, diagnostika, forberedende masterstudium

Shang Karim

Shang

Optiker, diagnostika

Susann Skarsgård

Susann

Optiker, diagnostika

Anja

Optiker, diagnostika

Eirik Berger

Eirik

Optiker, diagnostika

Abdi Yusuf

Abdi

Optiker, diagnostika

Stian Røed

Stian

Optiker, diagnostika

Ieva

Optiker, diagnostika

Ingunn Selven Berg

Ingunn

Optiker, diagnostika, pediatrisk optometri

Luz Maria Franco

Luz Maria

Optiker, diagnostika, master i avansert optometri

Sondre Fauskanger

Sondre

Optiker, diagnostika

Linda Rones

Linda

Optiker, diagnostika

Regine Yun Løvås

Regine Yun

Optiker, diagnostika

Nicolay

Optiker, diagnostika

Henriette

Optiker, diagnostika

Maria

Optiker med mastergrad

Marianne

Optiker, diagnostika

Mercedes

Optiker, diagnostika

Marcela

Optiker, diagnostika

Møt noen av våre ansatte

Vanlige spørsmål og svar

Optoteam bestiller og betaler. Ordner dette i sin helhet. Utlegg du selv har hatt fotograferes og sendes til oss. Betales ut ved neste lønn.

Det er opptil deg, vi kan planlegge dette nøye.

Ja det kan du, og vi vil ta hensyn til det så langt vi kan. Du kontaktes da alltid på forhånd vedr. oppdrag utenfor nærområdet.

Du får betalt for all reisetid utover 1 time. Dvs reiser du 2 timer, får du betalt for 1 time.

I utgangspunktet ja, dette må vi forhandle med kundene våre.

Vi gir deg den opplæring du måtte trenge når du starter hos oss. Du får lære deg alle nye system uten at det medfører stress og usikkerhet.

Hovedfokuser å gjennomføre synsprøve på en profesjonelt måte. Men skulle du oppleve behov for å lære mer om ulike glasstyper sørger vi for relevant opplæring.

Vi er fleksible når det gjelder avlønningsformer. Har du ikke fastlønn kan du avtale en garantilønn når du starter.

Ja det er du. Vi har en pensjonsavtale for alle med over 20% ansettelse.

Det er opp til deg. Noen ønsker å tjene ekstra. Det avtales alltid på forhånd og skjer i samråd med deg.

Du får 2 dager med lønn i året hvis du deltar på kurs.

Ja, vi legger stor vekt på utvikling av våre medarbeidere, både faglig og personlig. Vi har en felles samling en gang i året med optikere både fra Sverige og Norge. Den blir stort sett avviklet utenlands. Warszawa i 2019 og Riga i 2020. Utover det har vi lokale samlinger ofte med bidrag fra leverandører. Det gjennomføres medarbeidersamtaler hvert år hvor utvikling er et av temaene.

Det kommer an på jobberfaringen din. Men du kan forvente å tjene fra 550.000 i året hvis du jobber 100%. Lønn er en forhandlingsfaktor hvor det blir tatt hensyn til erfaring, utdannelse og fleksibilitet i forhold til jobben. Utover det har du diett og kilometergodtgjørelse. Betalt reisetid kommer også i tillegg.

Det er det.

Vi dekker inntil kr. 250 av ditt mobilabonnement i måneden.

Du får betalt for 2 dager i året til relevant etterutdannelse.

Sosiale treff, som firmamiddag eller samling o.l. dekkes i sin helhet av Optoteam. Herunder også julebord.